Bahasa Isyarat I

MENGENAL BUDAYA, CARA BERKOMUNIKASI & BERINTERAKSI TUNA RUNGU

Mengenal Budaya VIIBahasa Isyarat 1

Mengenal Budaya VII

Cara yang benar memanggil Tuli. Oleh Anak Tunarungu
Mengenal Budaya VIBahasa Isyarat 1

Mengenal Budaya VI

Berinteraksi dengan Tuli. Oleh Solider Channel
Mengenal Budaya VBahasa Isyarat 1

Mengenal Budaya V

Budaya Tuli, Me and Zakka (Deaf Art Community). Oleh Santi Setyaningsih